gallery/nieuwsbanner

Nieuws:

Na een afwezigheid van een paar maanden is onze voorzitter Teun Kijk in de Vegte weer terug in Nederland en heeft de voorzittershamer weer ter hand genomen.

We danken Peter Timmermans hartelijk voor het overnemen van de taken gedurende de afwezigheid van Teun.