gallery/nieuwsbanner

Nieuws:

Lidmaatschap opzeggen

 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden, de opzegging dient voor

1 november van het kalenderjaar bij ons binnen te zijn.

 

Je kunt je afmelding sturen aan:

 

Ingrid van der Weegh

Mengerweg 3

8121 PG  Wesepe

 

e-mail: i.steutel1@kpnplanet.nl